Rhythmic Gymnastics National Teams

Senior Team

Name
USAG
Birthday
Brigita Budginas 208593 3/16/1999
Camilla Feeley 200680 11/14/1999
Nastasya Generalova 263948 1/19/2000
Evita Griskenas 266372 12/3/2000
Ekatherina Kapitonova 260375 3/17/2000
Serena Lu 152999 4/30/1998
Aliya Protto 153680 2/11/1996
Laura Zeng 253604 10/14/1999

Junior Team

Name
USAG
Birthday
Eliza Cohen 399888 10/1/2001
Karrine Denisova 436307 9/18/2002
Connie Du 439126 9/13/2001
Josephine Foss 448112 8/1/2001
Elizabeth Kapitonova 483211 12/31/2003
Matylda Marszalek 481114 2/12/2003
Lili Mizuno 383617 2/4/2001
Shannon Xiao 442984 5/24/2003

Senior Group

Name
USAG
Birthday
Kiana Eide 184666 9/25/1998
Alisa Kano 185464 11/7/1994
Natalie McGiffert 253623 3/14/1997
Monica Rokhman 213662 5/27/1997
Jennifer Rokhman 213664 5/27/1997
Kristen Shaldybin 395060 8/8/1997

Junior Group

Name
USAG
Birthday
Yelyzaveta Merenzon 266371 8/12/1999
Elina Nikerina 264076 6/29/1999
Sophia Popova 191321 5/19/1999
Emily Rakhnyansky 1038641 1/2/1999
Nicole Sladkov 391303 11/2/1999
Nicky Wojtania 268994 9/7/1999